Ar-ge simülasyon

Dikkan Ar-Ge ürün geliştirme süreçlerinde; tasarım, simülasyon ve ileri mühendislik hesaplamalarına ilişkin en yeni teknolojileri kullanmaktadır.

SOLIDWORKS CAD Yazılımı, bütün tasarım uygulamalarımıza hızlıca cevap verebilen daha yüksek, daha tahmin edilebilir kalite ve maliyeti ile üretilmesini sağlayan ve çeşitli mühendislik hesaplamalarını yapabildiğinden dolayı tasarımlarımızda hata payını minimuma indirmemizde bize yardımcı olmaktadır.

ANSYS hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile akış analizleri yapılıp basınç farkı, akış katsayıları, minimum açma basıncı, kavitasyon, türbülans akışları vb. etkenler incelenip ürünün performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

ANSYS yapısal analiz yazılımı ile kompleks yapısal, mühendislik problemlerini çözebilmemizi ve daha iyi, daha hızlı tasarım kararları almanızı sağlamaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ile mukavemet analizleri yapıp belirli basınç altında, termal analiz, tork hesapları vs. ile ürün güvenilirliğini sağlayarak, analiz sonuçlarına göre fazla emniyetli bölgeleri de minimize edip maliyetleri azaltmaktayız.

Analiz simülasyonları sayesinde seri üretim öncesi bilgisayar ortamında tasarım doğrulama yapılmaktadır. Tasarımdan sonra gerekli görüldüğü durumlarda  3B yazıcı ile ürünü belirli bir şekilde ölçeklendirip  gerekli kontroller sağlanmaktadır.