Kalite Kontrol Süreci

Kalite kontrol süreçleri, Dikkan’ın kendi kalite standartları çerçevesinde ve ürünlerin ait oldukları global ve lokal standartlar çerçevesinde gerçekleşir.

Üretim aşamalarına göre kalite kontrol sürecimiz 3 ana başlık altında değerlendirilir:

1-Döküm sürecini kapsayan analizler

Döküm öncesi, sırası ve sonrasında malzemenin kimyasal ve mekanik analizlerini sürekli bir biçimde takip ederek ürünün standartlara uygun döküldüğüne ve talaşlı üretim sürecine aktarıldığından emin olunur. Ocaktan ve çekme çubuklardan alınan numunelerle kontroller gerçekleştirilir.

2-Talaşlı üretimi kapsayan kontrol ve analizler

Komponentlerin belirtilen çizimlere uygun şekilde üretildiğine dair yapılan ölçüsel kontrollerdir. Ürünlerin çiziminin uygunluğunu ve tutarlılığını sağlar.

3-Montaj aşamasındaki kontroller

Ürünler montajlanmadan önce ve sonra yapılan fonksiyonel, ölçüsel ve görsel kontrolleridir.

Fonksiyonel kontrol: Vananın müşteri beklentileri doğrultusunda, çalışabilirliğinin ve performansının test edildiği analizler.

Görsel kontrol: Boyanmamış yüzeyler, boya kalitesi gibi görsel kontrolleri içerir.

Ölçüsel kontrol: Bitmiş ürünün sisteme uygunluğunu inceler.

Tüm kontroller tamamlandıktan sonra ürün sevkiyata hazır hale gelir.