Maçahane

Maçalar kalıbın diğer kısımlarına göre daha fazla erimiş metal ile temas halinde olduklarından ve döküm yapılacak parçalardaki boşlukları veya delikleri gidermek için kalıba yerleştirildiklerinden daha yüksek mekanik özelliklere sahip olacak ve daha yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde kum ve bağlayıcı madde karışımı ile hazırlanan kum kütleleridir.

Silis kumunun organik ve inorganik bağlayıcılarla uygun oranlarda karıştırılması, maça sandıkları ile istenilen şeklin verilmesi ve sonrasında otomatik kimyasal reaksiyonlar sonucu zamanla veya köpürerek elde edilirler.

     

Maçalarda aranan özellikler sırasıyla şöyledir: Kolay şekillendirilebilir, gaz geçirgen, ısıya dayanıklı, yaş ve kuru mukavemete sahip, ergimiş metal basıncına dayanıklı, dökümden sonra kolayca çıkarılabilen ve ekonomik olmalıdır.

Maça üretimi, organik ve inorganik bağlayıcı maddeler kullanılarak gerçekleştirilir. Dikkan'da Shell, CO2 ve alphaset reçinesi ile maça yapım yöntemleri kullanılmaktadır.

  • 2 x tam otomatik soğuk kutu maça makinesi (CO 2)
  • 1 x tam otomatik sıcak kutu kabuk maça makinesi
  • Manuel reçine maça üretimi