Maçahane

Maçalar, dökülecek parça içindeki boşluk veya deliklerin çıkarılabilmesi amacı ile kalıp içerisine yerleştirilen ve kalıbın diğer yerlerine göre daha fazla sıvı metal ile temas halinde oldukları için daha yüksek mekanik özellik ve daha yüksek sıcaklığa dayanım gösterecek tarzda kum ve bağlayıcı karışımı ile hazırlanan kum kütlelerdir.

Silis kumlarının organik veya inorganik bağlayıcılar ile uygun oranlarda karıştırılması ve istenilen şeklin maça sandıkları ile verilmesini takiben pişirilme, gaz verme ya da zamana bağlı olarak kendiliğinden oluşacak kimyasal reaksiyonlar sonucundaki sertleşme neticesinde elde edilirler.

Maçalar için istenen özellikler şunlardır: Kolay şekil alabilmeli, gaz geçirgen olmalı, ısıya dayanabilmeli, yaş ve kuru dayanımı olmalı, sıvı metal basıncına dayanabilmeli, döküm sonrası kolayca boşalabilmeli ve ekonomik olmalı

Maça üretimi organik ve inorganik bağlayıcılar kullanılarak yapılır. Dikkan bünyesinde Shell, CO2 ve alpa set reçine ile maça yapımı yöntemleri kullanılmaktadır.