Modelhane

Modelhane, toplam döküm sürecinin en kritik üretim birimlerinden biridir. Bu gerçeğin bilincinde olan Dikkan, entegre modelhaneye sahiptir.

Modelhane kendi işleme parkuruna ve teknoloji ile işçiliği birleştiren son derece deneyimli kadroya sahiptir.

Modelhane alüminyum ve ahşaptan model ve maça sandıkları üretme kabiliyetine sahiptir.

Modeller CANIAS ERP sistemine kaydedilir ve depoda uygun şekilde saklanır.