Kalite Politikası

Tüm süreçlerde doğanın korumasına dikkat edilmesi.Kültürel çevre kültürüne katkıda bulunma. Toplum ve mevzuatlar ışında çevre ve insan sağlığı korumayı önemseme.

Kirlilik için önlemler alarak, kirletici katı, sıvı, gaz atıkları azaltma. Geri dönüşüm olanaklarını araştırma ve çevreyi bozmadan atıkların atılması.

Gerekli eğitim faaliyetlerini organize ederek çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler üzerinde çevre bilincini geliştirme.

Doğal kaynaklar ve hammadde kullanımını azaltarak çevre performansı ve politikaları için istikrarlı büyüme.

Enerji ve doğal kaynak kullanımını azaltma.

Geri dönüşüm yoluyla atık miktarını azaltma.

Üretim süreçlerinde veya ürünlerde yeni yada geliştirilmiş teknolojiyi kullanarak kirliliğin önlenmesi.